Voorlichting seniorenregeling - #Kenniskracht NL
Gepubliceerd: 26-02-2019
Sociale partners van de sector bloembollengroothandel zijn ter ondersteuning van oudere werknemers gestart met een seniorenregeling.
Met de seniorenregeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. Door het in dienst houden van oudere werknemers creëert de werkgever ruimte voor kennisoverdracht van ervaren werknemers naar de volgende generatie. De werknemer heeft een betere werk-privéverhouding.

Wilt u weten wat gebruik maken van deze regeling betekent voor nu en in de toekomst?
Kom dan naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten over de seniorenregeling die sociale partners samen met Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen organiseren op 2 april en 10 april

Tijdens de bijeenkomsten wordt toegelicht wat de seniorenregeling inhoudt en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot het pensioen.

Voor deze bijeenkomst worden werkgevers én werknemers (vanaf 58 jaar) gezamenlijk uitgenodigd. Als werknemer kunt u ook samen met uw partner komen.

Meld u direct aan.