Een gemiddeld bedrijf in de bloembollengroothandel heeft zo'n 5 tot 25 mensen in vaste dienst. Daarvan is 60% ouder dan 40 jaar. Ongeveer de helft van deze 40-plussers is ouder dan 50 jaar.

Het aantal flexmedewerkers is verdubbeld de laatste jaren en er worden nauwelijks jonge mensen aangenomen. Wat betekent dit voor de toekomst van het bedrijf?

Herkent u zich hierin? Denk dan vooruit!
Op dit moment ervaar je mogelijk geen knelpunten als het gaat om personeel. Toch kan blijken dat het belangrijk is nu al na de denken over wat je gaat doen als bepaalde (groepen) medewerkers vertrekken en hoe je hier nu al op kunt inspelen.

Hoe pak ik dat aan?
Dit kan ingewikkeld zijn. Waar moet je beginnen? En wie kan je daarbij helpen? Om je te ondersteunen hebben sociale partners een toekomstvisie voor de bloembollengroothandel opgesteld met maatregelen en activiteiten om de kennis binnen het bedrijf, nu en voor de (nabije) toekomst te borgen en de inzetbaarheid van vaste en flexibele medewerkers te vergroten, oudere medewerkers te ontlasten en de instroom van jonge medewerkers te vergroten.

Alle bedrijven krijgen de mogelijkheid om hier, onder begeleiding van ervaren adviseurs, actief mee aan de slag te gaan zodra een of meer medewerkers zijn aangemeld voor de seniorenregeling bloembollengroothandel.

De adviseur gaat op zoek naar de juiste route voor het bedrijf. Die begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Daarna worden, in overleg, de volgende stappen voor het bedrijf en de medewerkers bepaald. Dat kan de inzet van vitaliteitsscans zijn, scholing en/of het opstellen van actuele risico-inventarisatie en -evaluatie.

Unieke kans!
Een unieke kans voor het werken  aan een toekomstbestendig bedrijf
• met een personeelsbeleid
• waarin de kennis van ouderen optimaal wordt gebruikt
• jonge mensen nieuwe kennis inbrengen
• ouderen inzetbaar blijven
• en vaste flexmedewerkers zo veel mogelijk behouden blijven!