Een gemiddeld bedrijf in de bloembollengroothandel heeft zo'n 5 tot 25 vaste mensen in dienst. Daarvan is 60% ouder dan 40 jaar. Ongeveer dan de helft van deze groep 40-plussers is ouder dan 50. Hoe zorg je ervoor dat deze groep in de periode tot aan hun pensioen gezond, gemotiveerd en gelukkig aan het werk kan blijven?

Uniek aanbod
Alle bedrijven in de sector bloembollengroothandel die een medewerker aanmelden voor de seniorenregeling, kunnen vanaf 2019 gebruik maken van het aanbod van #kenniskracht. C.S Weijers maakte als pilotbedrijf gebruik van het aanbod van #kenniskracht (zie quote).

Wat houdt het aanbod in?

Voorlichtingsbijeenkomsten
In april zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over de seniorenregeling voor medewerkers van de bloembollengroothandel en hun partners. Ook werkgevers zijn van harte welkom op deze bijeenkomsten. Een pensioenconsulent van BPL zal toelichten wat deelname aan de pensioenregeling betekent voor pensioenopbouw. Werkgevers en werknemers worden persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Overzicht arbeidsmarkt bloembollengroothandel
Bent je benieuwd hoe de arbeidsmarkt in de sector bloembollengroothandel eruit ziet? Bekijk dan de infographic bloembollensector.
Vul de ‘puzzel van #kenniskracht’ in om te zien hoe de balans in jouw bedrijf is.

Meer weten?
Wil je meer weten over een of meer van deze mogelijkheden? Neem dan contact op met de projectleider van #Kenniskracht, Elly Fokke via kenniskracht@actor.nl. Zij neemt dan contact met u op om het aanbod toe te lichten!

John Boot, directeur C.S. Weijers

“Ons bestand van werknemers is de laatste jaren behoorlijk aan het vergrijzen. Daarbij hebben we relatief weinig instroom van jongeren gehad. Dan loop je toch tegen wat zaken aan.”